HEM
  • Grossistbrädgård
  • Hyvleri
  • Lagerhållning
  • Snabb leverans

Välkommen till Brattby sågverk

Mer timmer - högre netto!

Anders Bergh ny virkesinköpare på Brattby Såg


De senaste 50 åren har Brattby Såg varit ett köpsågverk utan egen inköpsorganisation. För våra satsningar framåt behöver vi mer timmer och klentimmer!


Varmt välkommen att höra av dig till vår virkesköpare Anders Bergh på telefon eller mail


Anders Bergh

mail: förnamn.efternamn@brattbysagverk.se

mobil: 0769429666


En norrlandssåg med integrerat hyvleri och grossistbrädgårdsrörelse!Vi är specialiserade på svenskt byggträ och lagerhåller ett 70-tal av de vanligaste byggartiklarna.

Vi levererar komplett och snabbt, Normalt dagen efter beställning.Välkommen att kontakta oss

på  0935-20365

om du har frågor angående våra produkter.


Norrlands största grossistbrädgård

Våra främsta produkter är ytterbeklädnad till hus, reglar, råspont, formbräder, invändiga paneler, industrigolv samt tryckimpregnerade trävaror. Vi har ett huvudsakligt kundnät i form av brädgårdar och byggvaruhus längs norrlandskusten och i mälarregionen. Kundgruppen består dessutom av större och mindre byggföretag.

Vår fokusering på de vanligaste byggträsorterna och vår goda lagerhållning gör att vi för många kunder fungerar som en grossistbrädgård. 20% av vår produktion säljs sågad, övriga 80% vidareförädlas genom hyvling. Ca 15 % av produktionen exporteras. Läs mer om våra produkter eller kontakta oss för en förfrågan.

Historia

I början på 1900- talet kunde varken timmer eller färdigsågade varor transporteras långt på ett effektivt sätt. Här uppe i Västerbotten hade varje by minst en liten fast eller ambulerande såg för att kunna förse orten med de trävaror som behövdes. Just en sådan ambulerande såg ställdes 1929 upp i Brattby.

Brattby Sågväg 4

911 92 Vännäs

Öppettider


Kontor 07:00 - 16:00

Industri 06:20 - 15:40Raster mellan


08:10-08:20

10:10-10:50

13:10-13:30

Kontakt


Växeln: 0935-20365


info@brattbysagverk.se

order@brattbysagverk.se


Spånbilen


070-545 42 54